Elektroniczna rezerwacja terminu ślubu, zawartego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie
baner z herbem Szczecina i napisem Urząd Stanu Cywilnego, Plac Armii Krajowej 1

Terminarz ślubów


Poniższy terminarz pozwala na rezerwację terminu ślubu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Rezerwacja wpisywana jest do terminarza jako niepotwierdzona i wymaga potwierdzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu maksymalnie 5 dni, którego można dokonać: osobiście, telefonicznie lub mailowo wysyłając informacje na adres e-mail: malzenstwa@um.szczecin.pl. W przypadku braku potwierdzenia w tym terminie, rezerwacja jest automatycznie usuwana z terminarza, a zarezerwowany termin wraca do puli wolnych terminów.

Korzystając z internetowej rezerwacji terminu ślubu, należy dochować prawnego wymogu złożenia osobiście zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Rezerwacja Terminu Ślubu z rocznym wyprzedzeniem wymaga osobistego umówienia z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie.

Procedura USC-I - Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)

Rezerwacja terminu ślubu

Termin ślubu zarezerwowano wstępnie na , godzina: .

Mężczyzna: (PESEL: )

Kobieta: (PESEL: )

Jeśli w ciągu 5 dni (do: ) rezerwacja ta nie zostanie potwierdzona w Urzędzie Stanu Cywilnego, to zostanie automatycznie anulowana, a dane zostaną usunięte z bazy danych systemu rezerwującego.

W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego i niepotwierdzonego jeszcze terminu prosimy o skorzystanie z opcji usuwania terminu.

Dziękujemy za zgłoszenie terminu.

- dzień, w którym brak wolnych terminów
- dzień, w którym nadal są wolne terminy
- dzień, w którym wszystkie terminy są wolne
- dzień, w którym śluby nie są udzielane
- dzień bez planowanych ślubów

W przypadku chęci rezygnacji z zarezerwowanego wcześniej i niepotwierdzonego jeszcze terminu prosimy o skorzystanie z opcji usuwania terminu.

Zdjęcia Sali Ślubów - Plac Armii Krajowej 1

Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
Urząd Stanu Cywilnego: tel. 91 4245 257, e-mail: usc@um.szczecin.pl
Sprawy techniczne terminarza: tel. 91 4245 257, e-mail: mskrzypiec@um.szczecin.pl